REGULAMENTUL CAMPANIEI

“De sarbatori, iubim sa daruim!”

DIN CENTRUL COMERCIAL COLOSSEUM RETAIL PARK

 

ART.1. Organizator

 

Organizatorul Campaniei “De sarbatori, iubim sa daruim” (denumita in continuare “Campania”) este S.C. NYX CROSS GRAFIX S.R.L., cu sediul în Bucuresti, sec. 3, Calea Vitan 8, sc.2, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/2675/2010, cod fiscal RO26646243, pentru Beneficiar S.C. COLOSSEUM CENTRE MANAGEMENT S.R.L. cu sediul in Piata Charles de Gaulle, nr. 15, Cladirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, Biroul nr. 325, Campus 06, Sector 1, Bucuresti, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J40/9751/2011, avand Codul Unic de Inregistrare RO 28980303.

Campania se desfasoara in Centrul Comercial Colosseum Retail Park situat in Sos. Chitilei, nr. 284, sector 1, Bucuresti (denumit in cele ce urmeaza „Parcul Comercial”), in perioada de 10-21 decembrie 2018 conform prezentului Regulament.

Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare “Regulament“). Regulamentul este intocmit si va fi facut public prin vizitarea site-ului www.thecolosseum.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau a schimba prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe www.thecolosseum.ro.

 

ART.2. Durata si desfasurarea campaniei

 

Campania se va desfasura in perioada de 10-21 decembrie 2018, si este impartita in urmatoarele etape:

 

INSCRIEREA

 

Inscrierea se va face in perioada de 10-21 decembrie 2018, in intervalul orar L-V (10-14 decembrie) 16.00-20.00, S-D (15-16 decembrie) 12.00-20.00, L-V (17-21 decembrie) 16.00-20.00.

La Campania “De sarbatori, iubim sa daruim”, pot participa doar persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inscrierii in Campanie si domiciliul in Romania „Participantii la Campanie” prin prezentarea la Punctul Central al Campaniei respectiv spatiul special amenajat, amplasat la intrarea principala in galeria comerciala “Info desk”, si in baza cumparaturilor efectuate numai in ziua inscrierii in Campanie, in valoare de minim 200 lei, din unul sau 2 bonuri fiscale cumulate, emise de catre orice unitate comerciala din cadrul Colosseum Retail Park, cu exceptia unitatilor ce au ca obiect de activitate schimb valutar si/sau plata de utilitati/taxe (energie, telefonie, gaz, taxe publice, etc).

In campanie nu se pot inscrie persoane cu bonuri din zile precedente inscrierii la Campanie, indiferent de valoarea acestora.

In procesul de inscriere in Campanie, participantii vor comunica reprezentantului organizatorului campaniei urmatoarele date personale: nume si prenume, telefon, adresa e-mail, varsta si sex si vor semna formularul pus la dispozitie dupa validarea prealabila de catre reprezentantii Organizatorului a inscrierii in Campanie. Participantii se pot inscrie in campania promotionala “De sarbatori, iubim sa daruim”, o singura data pe zi/inscriere pentru sansa de a primi un cadou surpriza atribuit in mod aleatoriu, in limita stocului existent, descris la Art. 4 si conform procedurii descrise mai jos.

Cadourile pot fi obtinute in urma inscrierii in campanie, prin dovada comparaturilor efectuate in aceeasi zi, in oricare din magazinele gazduite de Colosseum Retail Park, in valoare de minim 200 Lei, cumulati dintr-un bon sau maxim doua bonuri fiscale.

 

Nu sunt acceptate bonurile fiscale reprezentand plati de utilitati si/sau chitantele aferente schimburilor valutare.

 

Alte conditii necesare pentru obtinerea premiului:

 

Participantii se pot inscrie in campanie o singura data pe zi, in perioada de 10-21 decembrie 2018, in intervalul orar L-V (10-14 decembrie) 16.00-20.00, S-D (15-16 decembrie) 12.00-20.00, L-V (17-21 decembrie) 16.00-20.00 si pot obtine astfel un singur cadou.

Cadourile se vor acorda doar personal Participantului la Campanie. Cadourile acordate in cadrul Campaniei pot fi ridicate de participanti doar pana la data de 21.12.2018.

Cadourile nu se pot preschimba in bani.

In cazul in care castigatorul cadoului este interzis judecătoresc, cadoul va fi inmanat parintelui, tutorelui sau curatorului, dupa caz, in condiţiile prezentului regulament.

 

Orice contestaţie cu privire la nerespectarea Regulamentului va fi depusa la Punctul Central al Campaniei „Info desk” din Parcul Comercial. Cererea scrisa, expresa si  motivata in vederea sesizării organizatorului, trebuie depusa in termen de 24 de ore de la data constatării neregulii, orice sesizare in acest sens depusa dupa trecerea termenului  mai sus mentionat fiind considerata nula de drept si neavenita. Contestaţiile vor fi soluţionate in termen de 20 zile lucratoare de la data primirii de catre organizator.

Reprezentantul Organizatorului poate face publice numele castigatorilor si premiile castigate de catre acestia.

 

Art. 3.  Drept de participare

 

Concursul este deschis tuturor persoanelor fizice, care au domiciliul / resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor Organizatorului, angajatilor chiriasilor Organizatorului si/sau Beneficiarului precum si ai companiilor partenere în organizarea acestui concurs.

 

 

Art.4.  Cadouri campanie  2018 “De sarbatori, iubim sa daruim”,

 

In prezenta Campanie se acorda un numar de 1000 cadouri avand o valoare totala de 25,000 Lei inclusiv TVA, reprezintand articole non-alimentare cu valori unitare cuprinse intre 14-30 lei (TVA inclus).

 

Art. 6. Informarea Participantilor

 

Regulamentul Concursului este disponibil si poate fi accesat pe www.thecolosseum.ro.

Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord ca datele lor de identitate sa intre in baza de date a S.C. COLOSSEUM CENTRE MANAGEMENT S.R.L. cu sediul in Piata Charles de Gaulle, nr. 15, Cladirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, Biroul nr. 325, Campus 06, Sector 1, Bucuresti, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J40 / 9751/2011, avand Codul Unic de Inregistrare RO 28980303, operator de date cu caracter personal nr. 22866, acestea putand a fi folosite exclusiv pentru activitatile de marketing desfasurate de societate, cu respectarea dispozitiilor Regulamentul Parlamentului European si a legislatiei aplicabile.

Participanţii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legislatiei aplicabile, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus participantii pot, totodata, solicita transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizează sa faca obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. De asemenea, participantii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care ii vizează sa fie prelucrate in scop de marketing direct, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

Participarea la concurs presupune acceptarea implicita a prevederilor prezentului Regulament.

Prin acceptarea premiului, participantul la campanie este de acord ca numele, datele sale de identificare sau fotografia/ imaginea sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator in materiale tiparite, audio sau video, fara ca acesta (participantul la campanie) sa emita pretentii financiare fata de organizator pentru realizarea acestor operatiuni.

 

Art. 7 Taxe si impozite

 

Impozitul aferent Premiilor este in sarcina Organizatorului.

 

Art. 8 Incetarea Campaniei

 

Campania inceteaza la data de 21.12.2018, orele 20:00 conform prevederilor prezentului regulament si conditiilor de participare descrise la Art. 2, dar poate inceta conform deciziei unilaterale a Organizatorului si/sau Beneficiarului si/sau in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

 

Art.9. Litigii

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente, de pe raza de activitate a Organizatorului.

 

 

Organizator,

 

S.C. NYX CROSS GRAFIX S.R.L.