Art. 1. Centrul Comercial Colosseum Retail Park (denumit si “Centru Comercial” sau “Colosseum Retail Park” sau “Colosseum“), situat în Bucureşti, Şoseaua Chitilei, nr. 284, Sectorul 1, este proprietate privata, iar prezentul regulament se aplica tuturor vizitatorilor Centrului Comercial in toate zonele acestuia (inclusiv, dar fara a se limita la interiorul si exteriorul Centrului Comercial, parcarea, spatiile verzi, strazi si alei pietonale ale Centrului Comercial);

Vizitatorii sunt obligati sa respecte prezentul regulament, creat pentru asigurarea unui mediu public placut si sigur. Astfel, Colosseum isi rezerva dreptul de a selecta vizitatorii, de a interzice accesul sau de a conduce in afara Centrului Comercial pe cei care nu respecta prevederile prezentului regulament. Vizitatorii POT fi facuti raspunzatori pentru daunele directe sau indirecte cauzate Centrului Comercial, proprietarului, chiriasilor, angajatilor si colaboratorilor acestora, precum si altor vizitatori.

Art. 2. Colosseum este supravegheat video, in conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003, astfel cum aceasta a fost sa va fi ulterior modificata.

Art. 3. Colosseum Retail Park este deschis si magazinele sunt operationale timp de 12 luni pe an, de luni pana duminica inclusiv, de la ora 09.00 la ora 21.00, fara intrerupere, si fara o perioada de inchidere anuala, cu exceptia Hypermarket-ului din cadrul CRP si a magazinelor tip “Do It Yourself”, care deschid mai devreme de dimineata si inchid mai tarziu seara.

Art. 4. Orele de functionare pot fi modificate, caz in care vizitatorii Centrului Comercial vor fi informati prin afise amplasate in interiorul Centrului Comercial.

Art. 5   Căile de Acces pentru Vizitatori şi Accesul Vizitatorilor

5.1 Accesul vizitatorilor în Colosseum este permis din Şoseaua Chitilei şi din Strada Constantin Godeanu.

5.2 Accesul vizitatorilor în Colosseum, inclusiv în spaţiul de parcare, este permis începând cu ora 08.00.

5.3 Începând cu ora 22:00, accesul vizitatorilor în Colosseum nu mai este permis.

5.4 După ora 22.00, clienţii şi angajaţii vor fi rugaţi să evacueze Colosseum.

5.5  Programul de Funcţionare poate fi modificat de Administrator.

Art. 6   Accesul cu Animale de Companie şi Animale Utilitare

6.1 Din motive care ţin de siguranţă şi sănătate, accesul cu animale de companie în Colosseum este interzis.

6.2 Ca excepţie, accesul în Colosseum cu câini care conduc persoane nevăzătoare, câini de pază care aparţin serviciilor de pază şi securitate ale Colosseum sau cu animale oferite spre vânzare de către Chiriaşi este permis în cadrul Spaţiului alocat respectivelor activităţi comerciale.

Art. 7   Norme de Trafic

7.1 În cadrul parcării din Parcul de Retail Colosseum, precum şi pe drumurile de acces şi pe rampele pentru maşini pentru accesul în parcare se aplică normele de trafic de pe drumurile publice, stipulate în legislaţia română aplicabilă.

7.2 Este obligatorie respectarea semnelor, a marcajelor şi a indicatoarelor de drum amplasate în cadrul parcării din Colosseum, precum şi cele de pe drumurile exterioare şi rampele destinate accesului maşinilor în parcare.

7.3 Oprirea si stationarea autovehiculelor, inclusiv a taxiurilor (indiferent daca asteapta sau nu clienti la comanda), se vor efectua cu respectarea marcajelor si semnalizarilor existente, fara a se bloca iesirile si carosabilul; soferii au obligatia sa nu ocupe doua locuri de parcare pentru un autovehicul, sa nu parcheze pe carosabil, pe spatiile verzi, pe trotuare, in dreptul cailor de acces, in dreptul trecerilor de pietoni, pe spatiile destinate persoanelor cu dizabilitati, in statia RATB, in statiile de taxi si oriunde in afara spatiilor amenajate si semnalizate ca fiind locuri de parcare. In caz de nerespectare a acestor interdictii, Colosseum isi rezerva dreptul de a inlatura sau de a bloca autovehiculele parcate neregulamentar;

7.4 Sunt interzise testarea, cursele si drifturile cu autovehicule, competitii auto neorganizate;

Art. 8   Norme privind Accesul în/din Parcare

8.1 Parcarea Colosseum cuprinde un număr de 2.390 locuri individuale de parcare, care se poate modifica datorită dezvoltării ulterioare.

8.2 Accesul în parcare se poate face numai de pe drumurile de acces pe care este semnalizată autorizaţia de intrare.

8.3 Se interzice accesul sau încercarea de a intra în parcare atunci când bariera este jos sau coboară, atunci când semaforul este roşu sau atunci când agenţii de pază ai Colosseum semnalizează că accesul este interzis (astfel de situaţii apar de obicei în timpul perioadei în care parcarea este complet sau parţial închisă accesului public, în situaţii de urgenţă speciale sau atunci când toate locurile de parcare sunt ocupate).

8.4 Vehiculele care au acces în Colosseum trebuie să respecte condiţiile legale stipulate în legislaţia română.

8.5 Accesul în parcarea din Colosseum, în condiţiile prezentului Regulament, este gratuit.

8.6 Parcarea din Colosseum nu poate fi utilizată în alte scopuri în afară de destinaţia acesteia.

Art. 9   Reglementări privind Parcarea pentru Clienţi

9.1 Autovehicule

(a) În parcare este permis numai accesul autovehiculelor care aparţin clienţilor/consumatorilor Colosseum, în conformitate cu normele de acces în Centrul Comercial, descrise mai sus la Capitolul II şi Capitolului IV.

(b) Staţionarea sau parcarea vehiculelor în parcare în intervalul de timp 23:00 – 08:00 sunt interzise sub sancţiunea imobilizării şi îndepărtării vehiculelor pe cheltuiala proprietarilor acestora cu ajutorul unei companii specializate.

(c) Parcarea vehiculelor trebuie să se facă numai în locurile special amenajate şi semnalate cu marcaje, astfel încât vehiculul parcat să se afle în interiorul a două benzi laterale (marcaje) care delimitează locul de parcare.

(d) Parcarea sau staţionarea este interzisă la intrările şi ieşirile în/din parcare, pe drumurile de acces în/din parcare, pe căile de ieşire în situaţii de urgenţă, la uşile de ieşire de urgenţă, precum şi pe sau la locurile de parcare rezervate altor categorii de vehicule (în special staţionarea sau parcarea pe sau în locurile de parcare rezervate persoanelor cu dizabilităţi, semnalizate ca atare, a vehiculelor conduse de alte persoane în afara celor pentru care locul respectiv este destinat)

(e) Următoarele sunt strict interzise în cadrul parcării: activităţile regulate sau urgente de reparare a maşinilor, precum şi orice intervenţii similare, îmbunătăţire a aspectului sau spălare a maşinilor, aruncarea reziduurilor în alte locuri în afara celor special amenajate.

9.2 Biciclete

Parcarea bicicletelor care aparţin clienţilor/consumatorilor Colosseum este permisă numai în locurile special amenajate şi semnalizate ca atare, prin aplicarea tuturor normelor de acces şi a restricţiilor enumerate la paragrafele anterioare.

9.3 Alte categorii de vehicule

Accesul altor categorii de vehicule (furgonete utilitare, vehicule de construcţie, vehicule pentru gospodării agricole, etc.) în parcarea destinată clienţilor este interzisă. În măsura în care este necesar ca un vehicul de altă categorie să intre în Colosseum, acesta poate intra şi poate parca numai în parcarea pentru livrare şi aprovizionare.

Pe cale de excepţie, Proprietarul sau Administratorul poate autoriza intrarea şi parcarea unor taxiuri care vor fi utilizate de clienţi, în zonele special delimitate anterior, în timpul Programului de Funcţionare.

Art. 10    Normele de Securitate în Parcare

10.1     Parcarea Colosseum este dotată cu sisteme de restricţionare a accesului, sisteme de supraveghere video, şi cu servicii de securitate; cu toate acestea, Colosseum nu răspunde de securitatea şi integritatea vehiculelor şi a bunurilor din acestea.

10.2     În vederea prevenirii oricăror incidente, utilizatorilor parcării li se recomandă următoarele măsuri de siguranţă:

  • personalul de securitate trebuie să fie informat cu promptitudine dacă se observă persoane sau activităţi suspecte în parcare, precum şi deteriorări, accidente sau situaţii potenţial periculoase (de ex. scurgeri de combustibil);
  • vehiculele trebuie să fie lăsate în parcare încuiate şi cu sistemul anti-efracţie activat, dacă este necesar;
  • aceştia trebuie să verifice dacă geamurile maşinii sunt închise înainte de a lăsa maşina în parcare;
  • cheile maşinii nu trebuie încredinţate unor persoane necunoscute sau care se prezintă ca fiind angajaţi ai Parcului de Retail Colosseum;
  • bagajele, lucrurile de valoare sau alte bunuri nu trebuie lăsate la vedere, ci trebuie puse în portbagaj în timpul parcării;
  • locaţia vehiculului (zona de parcare, numărul, etc.) trebuie să fie memorată înainte de a lăsa vehiculul în parcare.

10.3 Dacă se constată că vehiculul respectiv reprezintă un pericol pentru sănătatea sau integritatea persoanelor, a mărfurilor sau a Colosseum din orice motive (de ex. se observă scurgeri de combustibil), va fi contactată o societate specializată pentru scoaterea vehiculului respectiv, pe cheltuiala Proprietarului vehiculului.

Art. 11 Sancţionarea Abaterilor de la Reglementările privind Parcarea

11.1 Toţi utilizatorii parcării au obligaţia de a avea o atitudine civilizată şi politicoasă faţă de ceilalţi participanţi la trafic, faţă de celelalte persoane care folosesc parcarea şi alte părţi ale Colosseum care sunt disponibile pentru public, precum şi faţă de angajaţii Colosseum sau ai furnizorilor de serviciu care deservesc parcarea.

11.2 Se interzice lăsarea cărucioarelor de cumpărături sau a altor obiecte în locuri în care acestea ar bloca traficul sau manevrele de parcare/pornire din cadrul parcării.

11.3 Şoferii maşinilor trebuie să răspundă de asigurarea respectării reglementărilor privind parcarea de către pasagerii vehiculelor.

11.4 Nerespectarea reglementărilor privind parcarea are drept consecinţe:

  • imobilizarea vehiculului respectiv;
  • scoaterea vehiculului respectiv de către o societate specializată, pe cheltuiala posesorului maşinii;
  • interzicerea accesului în parcarea Colosseum.

11.5 Fiecare din aceste măsuri pot fi luate fără aprobare prealabilă.

11.6 Pentru orice prejudiciu adus Colosseum datorită sau în legătură cu nerespectarea oricăror norme prezentate în acest capitol, persoana vinovată sau persoanele vinovate au obligaţia de a-l despăgubi pe Proprietar în mod complet şi corespunzător, la simpla cerere a reprezentanţilor acestuia.

Art. 12    Norme Generale de Utilizare

12.1     Toate persoanele care folosesc zonele comune destinate vizitatorilor trebuie să respecte normele şi reglementările privind conduita, sănătatea şi securitatea din prezentul Regulament sau afişate de Administrator şi nu vor cauza perturbări, disconfort sau situaţii periculoase pentru ceilalţi utilizatori; de asemenea, acestea nu vor interfera în nici un fel cu funcţionarea Colosseum sau cu executarea atribuţiunilor de serviciu de către angajaţii Centrului sau de către furnizorii care deservesc Centrul.

12.2 Circulaţia bicicletelor, a patinatorilor pe role, a vehiculelor sau a celor care practică roller-boarding sau skateboarding este interzisă în aceste zone.

Art. 13 Publicitatea/Reclamele/Chestionarele şi Studiile de Piaţă

13.1 Colosseum este o proprietate privată deschisă publicului. Prin urmare, studiile de piaţă şi chestionarele (cu excepţia celor autorizate de Administrator), distribuirea oricăror documente sau organizarea oricăror evenimente (cu excepţia celor organizate de Administrator) sunt interzise sub sancţiunea evacuării.

13.2 Afişarea sau publicitatea neautorizată de către Administrator este de asemenea interzisă sub sancţiunea îndepărtării imediate pe cheltuiala făptaşului.

13.3 Orice activitate de acest fel poate fi desfăşurată în limita şi cu stricta respectare a condiţiilor autorizate, sub sancţiunea retragerii respectivei autorizaţii şi a evacuării.

Art. 14  Fotografierea şi Filmarea

14.1 Fotografierea sau filmarea în zonele destinate clienţilor nu sunt permise, sub sancţiunea evacuării, cu excepţia cazurilor autorizate de Administrator.

14.2 Orice persoană care doreşte să fotografieze sau să filmeze persoane, obiecte sau părţi ale Colosseum trebuie să se adreseze în prealabil Administratorului pentru a obţine autorizaţia.

Art. 15    Fumatul

15.1 Deoarece Colosseum este un loc deschis accesului public, în Părţile Comune ale acestuia (inclusiv în toalete, Spaţii închiriate, ieşiri de urgenţă, holuri, etc.) fumatul este interzis, in conformitate cu prevederile legii nr. 15/2016, astfel cum aceasta a fost si va fi modificata.

15.2 Pe cale de excepţie, fumatul poate fi permis în locuri special amenajate în acest sens, cu aprobarea prealabilă a Proprietarului şi/sau Administratorului, în următoarele condiţii:

(a) locurile pentru fumat trebuie să fie marcate în mod vizibil cu indicatori speciali, astfel încât orice persoană să fie avertizată că fumatul este permis numai în spaţiul respectiv.

15.3 Dacă legislaţia specială care reglementează fumatul este modificată, în scopul limitării sau interzicerii fumatului în Spaţii (inclusiv în Spaţiile special amenajate pentru fumat), condiţiile precizate în acest Regulament trebuie să fie modificate în mod corespunzător.

Art. 16    Activităţi Neautorizate

16.1 Zonele comune destinate accesului public nu sunt destinate desfăşurării activităţilor comerciale, cu excepţia cazurilor în care Administratorul autorizează activităţile respective.

16.2 Muzicienii ambulanţi, interpreţii, cântăreţii sau orchestrele îşi pot desfăşura activităţile specifice în Colosseum numai cu aprobarea Administratorului, în cazul organizării unor evenimente promoţionale sau a altor activităţi de marketing.

16.3 În zonele comune sunt interzice de asemenea reuniunile neautorizate sau întrunirile unor persoane, cum ar fi cele politice, religioase, de propagandă, cele sportive, jocurile de noroc, etc., precum şi orice activităţi ilegale.

Art. 17 Evacuarea deşeurilor

17.1 Deşeurile vor fi evacuate şi depozitate în recipiente special alocate în acest scop, în conformitate cu reglementările în vigoare; În nici un caz deşeurile nu pot fi arse în Colosseum.

17.2 Utilizarea cărucioarelor pentru cumpărături pentru transportarea gunoiului este strict interzisă. În cazul implementării sistemului selectiv de colectare a deşeurilor, vizitatorii trebuie să se conformeze.

Art. 18    Cărucioarele pentru Cumpărături

18.1 Magazinele mari din Colosseum le pot pune la dispoziţie clienţilor cărucioare de cumpărături care sunt proprietatea acestor magazine şi de care magazinele respective răspund. Clientii sunt rugati sa returneze carucioarele la locurile special amenajate.

Art. 19  Normele privind Securitatea (controlarea bunurilor şi persoanelor)

Personalul care răspunde de securitate desemnat de Administrator poate proceda la orice moment de timp la controlarea tuturor persoanelor care utilizează oricare dintre zonele de serviciu, controlarea bunurilor introduse de acestea sau scoase din zonele respective, precum şi la controlul corporal în cazuri justificate.

Art.20 In interiorul Colosseum este interzis accesul:

– persoanelor sub 14 ani, neinsotite de un adult;

– persoanelor aflate sub influenta bauturilor alcoolice, a drogurilor, a substantelor halucinogene, si a stupefiantelor;

– persoanelor cu tinuta indecenta, murdara, neadecvata, care incita la violenta sau promoveaza mesaje cu tente rasiste;

– persoanelor cu articole de vestimentatie sau alte accesorii ce contin simboluri sau mesaje cu caracter fascist, rasist sau xenofob;

– persoanelor cu comportament indecent, agresiv, recalcitrant, ce deranjeaza ordinea si linistea celorlalti vizitatori;

– persoanelor ce detin orice fel de armament, munitii, obiecte conrondente, exceptie facand personalului personalul autoritar de stat sau personalul de paza autorizat;

– persoanelor ce detin asupra lor droguri, stupefiante, materiale sau substante toxice, explozive, inflamabile, iritant-lacrimogene sau orice alte substante/materiale considerate a fi periculoase de legislatia in vigoare;

– cu trotinete, biciclete, role, sanii, skateboard, segway sau alte mijloace de deplasare cu exceptia echipamentelor/aparatelor speciale folosite de persoanele cu dizabilitati sau de angajatii Centrului Comercial utilizate la interventii;

– cu mingi, bile si alte jocuri/jucarii/obiecte ce pot perturba deplasarea in siguranta a celorlalti vizitatori;

– in afara programului de functionare a Centrului Comercial, pentru zona respectiva;

Art. 21 Obligatiile vizitatorilor                                                                         

– sa nu isi lase obiectele personale nesupravegheate, intrucat Centrul Comercial nu va fi facut responsabil de disparitia acestora;

– sa arunce ambalaje, resturi, mucuri de tigara si gunoaie de orice natura exclusiv in cosurile de gunoi sau scrumierele special amenajate;

– sa pastreze curatenia in cadrul Centrului Comercial;

– sa nu produca sau sa previna producerea de vibratii sau zgomote puternice prin strigate, larma sau alte sunete deranjante sau prin folosirea de portavoce, telefoane, jucarii sau alte echipamente audio/video la un nivel de sonor ridicat, cu exceptia cazurilor in care sunt organizate concerte sau evenimente autorizate de Colosseum Retail Park.

– sa nu produca sau sa previna actiuni ce pot produce praf sau mirosuri care pot afecta ceilalti vizitatori.

Art. 22 In toate zonele Colosseum sunt strict interzise urmatoarele actiuni:

– accesul vizitatorilor in toate spatiile de depozitare, dependintele sau spatiile tehnice din Centrul Comercial;

– zgarierea, scrierea, vopsirea, murdarirea cu orice substanta, demontarea, mutarea, ruperea, deteriorarea sau distrugerea mobilierului interior si exterior (banci, mese, scaune, cosuri de gunoi etc.), precum si a oricaror instalatii, echipamente, elemente constructive sau decorative ale Centrului Comercial.

– inregistrarea audio fara acordul prealabil scris al Administratorului;

– cersitul, vanzarea sau colectarea de produse de orice fel, manifestatiile sau intrunirile publice, politice sau religioase, proteste, licitatii, degustari, expozitii, spectacole, organizarea de actiuni caritabile, reprezentatii artistice (de catre actori, orchestre, coruri, acrobati, dansatori etc), improvizatii, flash-mob-uri, jocuri sau orice alte evenimente destinate publicului, fara autorizarea prealabila scrisa a conducerii CRP;

– discutii pe ton ridicat, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau amenintari, comportament agresiv;

– consumul de produse alimentare si de bauturi, altele decat cele comercializate si consumate in incinta zonelor special amenajate ale Centrului Comercial;

– consumul de droguri, stupefiante si a altor substante halucinogene;

– activitati ce pot aduce prejudicii de orice natura Centrului Comercial si agentilor economici prezenti in acesta, boicotarea activitatilor acestora, promovarea tertilor / concurentilor Centrului Comercial sau agentilor economici prezenti, inclusiv dar fara a se limita la constituirea de grupuri care afiseaza mesaje comune (tricouri, bannere, semne publicitare etc);

– ramanerea in interiorul Centrului Comercial dupa inchiderea programului in zona respectiva;

 

 

 

Prezentul regulament va putea fi modificat de Administratorul Centrului Comercial oricand considera necesar si va fi adus la cunostinta vizitatorilor prin intermediul mijloacelor specifice de informare.