NOTĂ DE INFORMARE – PENTRU VIZITATORII CENTRULUI COMERCIAL COLOSSEUM

1.             COLOSSEUM CENTRE MANAGEMENT SRL, societate constituită și care funcționează în conformitate cu legile din România, având sediul social situat în Strada Bucureşti, Sectorul 1, Piaţa Charles de Gaulle, nr. 15, Clădirea Charles de Gaulle Plaza, Biroul nr. 325, Campus 06, Etaj 3 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9751/2011, cod unic de înregistrare RO28980303 (“Societatea” sau “noi“). În sensul legislației privind protecția datelor cu caracter personal, noi suntem ”operatorul de date” în ceea ce privește datele cu caracter personal prelucrate cu privire la persoanele care accesează incinta Centrului Comercial Colosseum (“Spațiile noastre”).

2.             Societatea prelucrează în calitate de operator de date cu caracter personal datele persoanelor care accesează Spațiile noastre (”Vizitatori”), prin înregistrarea video prin intermediul camerelor de supraveghere.

3.             Prin această Notă de informare vă aducem la cunoștință ce se întâmplă cu datele dvs. cu caracter personal pe care ni le furnizați în calitate de Vizitator al Spațiilor noastre care sunt supravegheate video.

4.           Pentru detalii suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuate de către noi, faceți click pe linkurile din fiecare secțiune alaturate pentru a accesa întregul conținut al Notei de informare relevant pentru acel subiect.

În contextul accesării Spațiilor noastre vă prelucrăm imaginea.

Datele dvs. cu caracter personal sunt obținute ca urmare a supravegherii video a Spațiilor noastre.

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în scopuri legitime, respectiv pentru asigurarea securității spațiilor noastre împotriva faptelor de furt și actelor de vandalism, dar și pentru siguranța dumneavoastră.

De asemenea, putem prelucra datele dvs. cu caracter personal și pentru îndeplinirea de către noi a unor obligații legale care ne revin (ca de exemplu, obligația de a asigura paza centrului comercial precum și obligația de a colabora cu autoritățile publice și organele judiciare).

Este posibil să divulgăm datele dvs. cu caracter personal către terțe părți de încredere cum ar fi prestatorii de servicii sau autoritățile publice și organele judiciare naționale sau internaționale.

Datele Vizitatorilor nu se vor transmite în ţări aflate în afara Spaţiului Economic European.

Ca regulă generală, vă păstrăm datele cu caracter personal atâta timp cât este necesar (a) pe durata vizitei, (b) pentru a respecta legea sau (c) în contextul unei acțiuni în instanță sau a unei investigații în care suntem implicați.

După expirarea duratei menționate la articolul 6.1 de mai sus, vom păstra datele dvs. cu caracter personal pe o perioadă de cel mult 20 de zile.

Utilizăm o gamă largă de măsuri și tehnologii de securitate pentru a vă proteja datele cu caracter personal de accesul, utilizarea, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată, în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

De exemplu, atunci când divulgăm datele dvs. personale către prestatori de servicii conform articolului 4 de mai sus, încheiem un acord în scris care îi obligă pe aceștia să păstreze confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal și să instituie măsuri de securitate adecvate pentru a vă menține datele în siguranță.

În limitele prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal, aveți dreptul:

  • să ne solicitați informații cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv să primiți o copie a datelor dvs. cu caracter personal;
  • să solicitați rectificarea datelor dvs. cu caracter personal;
  • să solicitați ștergerea datelor dvs. cu caracter personal;
  • să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal sau să obiectați împotriva prelucrării;
  • să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal; și
  •  să depuneți plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, Cod poștal 010336, Bucuresti, România, adresă de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, dacă sunteți de părere că drepturile dvs. sunt încălcate.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să ne comunicați acest lucru contactându-ne la adresa: contact@thecolosseum.ro.

Dacă alegeți să nu ne furnizați datele dvs. cu caracter personal sau vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale, vom respecta această alegere în conformitate cu obligațiile legale. Acest lucru înseamnă, însă, că nu putem realiza acțiunile necesare pentru atingerea scopurilor de prelucrare descrise mai sus la secțiunea ”Scopul și temeiul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal”.

Societatea poate fi obligată sau poate avea dreptul să vă păstreze datele cu caracter personal pentru a respecta obligațiile legale sau de reglementare ce îi revin și pentru a-și proteja sau exercita propriile drepturi și interese legale.

Orice solicitare cu privire la această Notă de informare sau la exercitarea drepturilor de care beneficiaţi poate fi adresată la: contact@thecolosseum.ro sau prin poștă la adresa Colosseum – Birouri, Soseaua Chitilei, nr. 284, sector 1, București, Cod Poștal: 012407.