[[[["field25","contains"]],[["show_fields","field42,field41,field43"]],"and"]]
1 Step 1
Nume si prenumenume complet
no-icon
Varsta
Adresa de email
mail
Numar de telefon
phone
Numar bon
Data bon
date_range
Acord de prelucrare a datelor personale

Solicitare consimțământ prelucrare date personale participanți Campania “Castiga pentru tine starea de bine!”

Organizatorul campaniei este S.C. NYX CROSS GRAFIX S.R.L., cu sediul în Bucuresti, sec. 3, Calea Vitan 8, sc.2, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/2675/2010, cod fiscal RO26646243, pentru Beneficiar S.C. COLOSSEUM CENTRE MANAGEMENT S.R.L. cu sediul in Piata Charles de Gaulle, nr. 15, Cladirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, Biroul nr. 325, Campus 06, Sector 1, Bucuresti, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J40/9751/2011, avand Codul Unic de Inregistrare RO 28980303

Organizatorul va informeaza ca pentru inscrierea dumneavoastra la Campanie, va colecta electronic datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a vă informa  si a vă trimite informatii exclusiv in legatura cu aceasta campanie, si in acest context vă solicităm expres consimțământul pentru a vă păstra și utiliza următoarele date personale: numele si prenumele, numarul de telefon, adresa de posta electronica, varsta, sexul, pentru o perioadă de 1 an de la data exprimării consimțământului.

În timpul Campaniei la care veti participa vom publica pe www.thecolosseum.ro numele si prenumele castigatorilor participanti in campanie.

Precizăm că nu aveți nicio obligație legală sau contractuală de a ne pune la dispoziție datele personale pentru scopurile specificate mai sus și aveți dreptul de a refuza prelucrarea lor în aceste scopuri.

Datele dvs. personale care sunt colectate pentru desfasurarea si promovarea Campaniei conform regulamentului Campaniei sunt păstrate la sediul Beneficiarului si al Organizatorului in dosarul electronic al Campaniei, la care au acces numai angajații Beneficiarului si Organizatorului din departamentul organizare Campanii. Datele dumneavoastra personale colectate pentru promovarea campaniei pot fi transferate terțelor persoane (colaboratori ai Beneficiarului, cu care acesta elaboreaza campaniile de marketing).

Precizăm că vă puteți retrage oricând, printr-o solicitare scrisă, consimțământul pe care ni-l veți da pentru prelucrarea datelor personale pentru scopul/scopurile precizate. În această situație, vom înceta să prelucrăm aceste date personale. Veți putea solicita aceasta printr-un email scris la adresa de email marketing@thecolosseum.ro .

Totodată, vă aducem la cunostință faptul că beneficiați și de următoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat

Acest document conține informațiile pe care aveți dreptul să le cunoașteți.

Dreptul de acces la date

Vă rugăm să ne contactați în scris, la adresa de email  indicată mai sus în cadrul acestui document, dacă doriți confirmarea prelucrării datelor personale și accesul la acestea. Accesul este gratuit. Vom furniza aceste informații în cel mult 30 zile de la data la care ați transmis o astfel de solicitare scrisă către noi, în condițiile în care cererea este fondată și nu este excesivă.

Dreptul la rectificarea datelor

Vă rugăm să ne informați în scris cu privire la orice dată personală pe care doriți să o rectificați/actualizați și vom da curs cererii dvs.

Dreptul la ștergerea datelor

În anumite condiții, vă puteți exercita dreptul de ștergere a datelor personale puse la dispoziție (de exemplu: vă retrageți consimțământul funizat). Ne vom conforma unei solicitări scrise în acest sens, în mod rezonabil.

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor

Dacă ne solicitați, vă putem reține datele dar fără să le prelucrăm în continuare.

Dreptul la portabilitatea datelor

Constă în posibilitatea de a solicita transmiterea datelor personale furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, inclusiv transmiterea către un alt operator.

Dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor

Dacă doriți, vom opri prelucrarea datelor dvs. în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, pentru situațiile în care prelucrarea se face în temeiul consimțământului, iar interesul legitim al persoanei vizate este superior interesului nostru legitim.

Dreptul de a nu fi subiectul unor procese decizionale automate, inclusiv profilarea  

Nu utilizăm sisteme automatizate de prelucrare a datelor și nici de profilare.

Pentru orice detalii suplimentare privind prelucrarea datelor tale personale sau pentru exercitarea drepturilor mentionate în prezentul document, vă puteți adresa persoanei responsabile de protecția datelor personale la datele de contact menționate mai sus. Vom răspunde acestor solicitări sau obiecții în scris, prin email, în termen de cel mult 30 zile de la data la care am recepționat solicitarea. 

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

EVENIMENTE

OFERTE SI NOUTATI